Radiografi

Bachelor

Dette studiet har ein ny studieplan, og vi har eit nytt studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om radiografiutdanning på HVL.