Radiografi

Bachelor

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har eit nytt studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om radiografiutdanning på HVL.

Utveksling

I siste semesteret av studiet er det tilrettelagt for at du kan ta ein utvekslingsperiode på tre månader ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det.

Kor kan du reise?