Hopp til innhald

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Utdanningsplan 2023 høst, 240 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Norsk
Matematikk
PEL/Pedagogikk
Valgfag
Praksis
Samlet krav: 240

Norsk

Krav: 30 studiepoeng

Matematikk

Krav: 30 studiepoeng

PEL/Pedagogikk

Krav: 60 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen

Valgfag

Krav: 120 studiepoeng

Praksis