Hopp til innhald

Studieplan - Masterprogram i havteknologi

Hausten 2020

Masterprogram i havteknologi blir tilbydd av Universitetet i Bergen og er eit samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen. Studiet har to studieretningar: Marine installasjonar og marin måle- og styringsteknologi.