Havteknologi | master

Master

Studieprogrammet er avsluttet.

Vi tek ikkje opp nye studentar til dette studieprogrammet.

Masterprogrammet i havteknologi vart tilbydd av Universitetet i Bergen i eit samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.

Universitetet i Bergen er ansvarleg for opptak til studiet og tildeler mastergraden. For meir informasjon, sjå studiet si nettside på UiB.