Hopp til innhald

Idrettsvitenskap

Utdanningsplan 2022 høst, 120 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Emner 90
Fordypningsemne 2. semester
Fordypingsemne 2. semester
Samlet krav: 120

Emner

Krav: 90 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Fordypningsemne 2. semester

Krav: 20 studiepoeng

Trening og prestasjon

Krav: 10 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Fysisk aktivitet og folkehelseprosjekt

Krav: 10 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Danning og læring i idrett og friluftsliv

Krav: 10 studiepoeng
Valgfrie emner Til toppen

Kvalitativ analyse og prosjektplan

Krav: 10 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Måleegenskaper, statistikk og prosjektplan

Krav: 10 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Fordypingsemne 2. semester

Krav: 10 studiepoeng

Kvalitativ analyse og prosjektplan

Krav: 10 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Måleegenskaper, statistikk og prosjektplan

Krav: 10 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen