To studentar på ingeniørlab.

Industrial Instrumentation

Halvtårsstudium

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet no. 

Beskrivinga av dette studieprogrammet finst berre på engelsk. Trykk på "English" i menyen for å komme til den engelske sida.