Matematikk 2, 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning).

  Du må vere tilsett i ei lærarstilling.

  Du må ha gjennomført nivå 1 i matematikk (30 sp) i grunnskule-/allmennlærarutdanning eller tilsvarande.

  Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Klikk for informasjon om Matematikk 2 | 1.-7. trinn | nettbasert.