Hopp til innhald

Klinisk sykepleie

Utdanningsplan 2016 høst, 120 studiepoeng

Oversikt

Emnekombinasjon Krav
Spesialiseringsvalg for master i klinisk sykepleie
Samlet krav: 120

Spesialiseringsvalg for master i klinisk sykepleie

Krav: 120 studiepoeng

Spesialisering helsesøster

Krav: 120 studiepoeng
Spesialisering helsesøster
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Mastergradsemner helsesøster
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialisering diabetessykepleie

Krav: 120 studiepoeng
Spesialisering diabetessykepleie
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Mastergradsemner diabetessykepleie
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialisering kardiologisk sykepleie

Krav: 120 studiepoeng
Spesialisering kardiologisk sykepleie
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Mastergradsemner kardiologisk sykepleie
Krav: 60 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialisering anestesisykepleie

Krav: 120 studiepoeng
Spesialisering anestesisykepleie
Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Masteroppgave anestesisykepleie
Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialisering intensivsykepleie

Krav: 120 studiepoeng
Spesialisering intensivsykepleie
Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Masteroppgave intensivsykepleie
Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen

Spesialisering operasjonssykepleie

Krav: 120 studiepoeng
Spesialisering operasjonssykepleie
Krav: 90 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen
Masteroppgave operasjonssykepleie
Krav: 30 studiepoeng
Obligatoriske emner Til toppen