Ledelse, forbedringskultur og Lean

Ønsker du å jobbe smartere og lære mer om ledelse og forbedringskultur? Nysgjerrig på Lean-filosofien og dens metoder og verktøy? Da kan dette kurset være interessant for deg.

Lean er et tankesett og en metode som hjelper bedrifter og virksomheter over hele verden til å optimalisere seg og sørger for en bedre flyt. Den brukes i alle typer industriproduksjon, men også innen bygg og anlegg, logistikk, helse, varehandel, tjenestesektoren eller offentlige virksomheter. Lean handler om kontinuerlig forbedring.

Gjennom kurset får du innsikt i hvordan ledelse, forbedringskultur og Lean er virkemiddel for økt verdiskapning i organisasjoner. Du får innføring i teori, delta i ulike aktiviteter og reflektere over egen praksis sammen med medstudentene. Parallelt skal du arbeide med et forbedringsprosjekt på egen arbeidsplass. Det blir gitt råd og veiledning til planlegging og gjennomføring av forbedringsprosjektet.

Det viktigste jeg lærte i kurset var hvordan jeg enkelt kunne bruke verktøy for å se forbedringsmuligheter på min egen arbeidsplass. Å treffe kursdeltakere fra andre bransjer var veldig lærerikt, og med på å utvide tankesett, samt kilde til refleksjon.

Dagrun Haga Lier, sikkerhetsrådgiver Offshore ved ConocoPhillips

Organisering og undervisningsmetoder

Kurset gjennomføres samlingsbasert. I samlingene inngår forelesninger, oppgaveløsning og prosjektarbeid. Vurderingsformen er prosjektoppgaven som studentene jobber med parallelt med samlingene.

Samlingsplan

Kurset gjennomføres over fire samlinger på campus Haugesund, på totalt 40 timer. Tidspunkter er onsdager kl. 15.15-19.00 og torsdager 09.15-15.00.

Aktuelle datoer våren 2021 er:

1. samling: 20. januar og 21. januar
2. samling: 17. februar og 18. februar
3. samling: 17. mars og 18. mars
4. samling: 21. april og 22. april

Med forbehold om endringer.