Maritim IT og sikkerhet

Maritime IT systemer blir flere, mer komplekse og alle ombord trenger å ha kunnskap og et bevisst forhold til bruken. Hva gjør du hvis noe "krasjer"? Hva er et "virus" og hvilke konsekvenser kan dette få for fartøyet? Hvordan installere ny programvare? Er rederiets IT plan god nok, og fungerer tilgangstyringen? Usikker på noe av dette og motivert for å lære mer om Maritim IT- da kan dette emnet være noe for deg.

Innhold

Emnet skal gi studentene en oversikt over IT systemer som er brukt ombord og hvordan disse bidrar i operasjoner og i drift av fartøyet. Emnet vil belyse hele kjeden fra design, implementering, testing, operasjon og vedlikehold. Emnet skal gi studenten forståelse for hva som er god praksis og hva som skal til for å holde IT systemer operative. Følgende tematikk gjennomgås: 

Grunnleggende IT:

 • bruk av de vanligste IT systemene ombord
 • muligheter og begrensninger IT sytemene ombord har
 • feilsøking- operatørfeil, hardware feil eller software feil?
 • Hjelp muligheter og remote hjelpemuligheter
 • installasjon av programmer
 • Nettverk, rutere, brannvegg, ulike typer servere
 • elektonisk kommunikasjon og sosiale medier

Sikkerhet: 

 • Forståelse av vanlige IT sikkerhetsprinsipper
 • Forstå og gjøre nytte av brannmurer, anit-virus og tilgangskontroll.
 • Risikovurderinger rundt IT og teknologi ombord.

Automasjon: 

 • Forståelse av metoder/ grader av autonomi
 • Sikkerhet og automatiserings "overraskelser"/ overstyring
 • Avhengigheten av automatiske data prosesser
 • Nye trender som "big data", AI, Smart ships og Block chain.

Policy: 

 • Forstå hvorfor rederienes policy og "codes of conduct" er viktigige
 • Kjenne til relevant lovverk og rammeverk for skips IT/ cyber sikkerhet.

Organisering og arbeidsmåte

Emnet går våren 2019 og vil være samlingsbasert. Undervisningen vil foregå på engelsk. Det vil bli 2 samlinger à 3 dager. Eksamensformen vi være gruppeeksamen, samt at det vil være to arbeidskrav: en oppgave og en presentasjon. 

Samlingsdatoer

Samling 1: 30.1-1.2.2019

Samling 2: 3.-5.4.2019 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, realkompetanse, bestått 2-årig teknisk fagskole eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør og maritim høgskoleutdanning. 

Emnebeskrivelse: 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/evn1006