En mann med penn, mobil og pc

Matematikk 2 | 1.-7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Dette er et nettstudium for lærere som underviser i matematikk på barnetrinnet, og som har gjennomført Matematikk 1 1-7 eller tilsvarende.

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være ansatt i en lærerstilling.

  Du må ha gjennomført nivå 1 i matematikk (30 sp) i grunnskole-/allmennlærerutdanning eller tilsvarende.

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget det søkes på, for å få fullført sin lærerutdanning.

  Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet det søkes opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Hva lærer du?

  Målet med studiet er at du styrker din matematiske og fagdidaktiske kompetanse til å planlegge, gjennomføre, vurdere og videreutvikle matematikkundervisning i tråd med Fagfornyelsen og relevant forskning.

  Du vil få bruke din egen klasse/arbeidsplass til å prøve ut mindre undervisningsopplegg.

  Studiet er delt i to emner: Matematikk som undersøkende virksomhet (høst) og Anvendelse og problemløsning (vår).

  Les mer om hvert enkelt emne i studieplanen.

  Arbeidskrav og eksamen

  Det blir 3 individuelle arbeidskrav per semester. Du vil få individuell veiledning i forbindelse med ett av arbeidskravene.  

  Begge emnene avsluttes med en muntlig eksamen med varighet på 30 minutter.  

  Nettundervisning

  Det blir ukentlige nettsamlinger med varierte undervisningsformer bestående av synkron undervisning med forelesning, aktiviteter og diskusjonerDette blir supplert av asynkron undervisning med oppgaver og gruppearbeid.  

  På høsten blir det ukentlige nettsamlinger i ukene 34 til 44, med unntak av høstferieukene. I vårsemesteret blir det samlinger i ukene 4 til 14, med unntak av vinterferieukeneDen synkronundervisningen har obligatorisk deltakelse, og vil foregå torsdager fra 13 til 15.  

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».