Musikk 1 | 1.-10. trinn

EtterOgVidereutdanning

Ønskjer du å auke din kompetanse i musikkfaget i skulen?

Bergen

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i ei lærarstilling.

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærarutdanninga di.

  Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge   stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

  OBS: Vi tek ikkje opp nye studentar til denne vidareutdanninga. 

  .