Nautikk

Bachelor

Drøymer du om å jobbe til sjøs? 

I 2022 tek vi ikkje opp nye studentar til dette studieprogrammet, men vi tilbyr eit nytt fireårig bachelorprogram i nautikk med integrert praksis

Vil du studere meir?

Du blir kvalifisert for å søke opptak til relevante masterstudium i inn- og utland. Eksempel kan vere Master of Maritime Operations ved HVL og International Shipping ved Plymouth University i England.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet.

Kor kan du reise?