Nautikk

Som sjøoffiser kan du jobbe på alle typar skip både i Noreg og i utlandet. Du har eit stort ansvar, blant anna for navigasjon og lasteoperasjonar. Med ein bachelorgrad i nautikk og fullført fartstid som kadett er du attraktiv både som sjøoffiser ombord i alle typar skip, lokalt, nasjonalt og internasjonalt - men òg i den landbaserte delen av maritim verksemd.

Som kaptein er det viktig å kunne ta avgjerder og å vere nøyaktig, og du bør trivast i leiarrolla. Du må vere serviceinnstilt og like å arbeide tett med mange menneske. Du vil vere på havet i fleire veker, og mange meiner at det å arbeide på sjøen er meir ein livsstil enn ein jobb.

Les meir om yrket på Utdanning.no

HVL tilbyr både bachelor i nautikk for deg som har generell studiekompetanse, og nautikk Y-veg for deg som ikkje har generell studiekompetanse men fagbrev som matros eller fiskar. Du finn meir detaljert informasjon via lenkene nedanfor.

Nautikkutdanning ved HVL, campus Haugesund