Hopp til innhald

Studieplan - Norsk 1, 1.-7. trinn, nettbasert

Hausten 2023

Denne vidareutdanninga er eit reint nettstudium, og rettar seg mot deg som underviser i norsk på 1.-7. trinn.

Innhald

  • Den første og andre lese- og skriveopplæringa
  • Talemål og skriftspråk
  • Barne- og ungdomslitteratur
  • Elevtekstar

Arbeidsformer

Nettsamlingar og nettbaserte studiegrupper.

Vurderingsformer

Emne 1: Heimeeksamen, 7 dagar

Emne 2: Individuell mappevurdering og oppgåve i gruppe i form av video

Internasjonalisering

Nei