Hopp til innhald

Studieplan - Norsk 1, 5.-10. trinn

Hausten 2023

Studietilbodet gjev grunnutdanning i norsk for lærarar. Innhaldet i studiet rettar seg mot undervising på mellomsteg og ungdomssteg.

Innhald

 • Tekstlesing
 • Litteraturteori
 • Litteraturdidaktikk
 • Arbeid med den grunnleggjande ferdigheiten lesing
 • Skrivedidaktikk
 • Munnleg didaktikk
 • Grammatikk
 • Respons og vurdering
 • Norsk som andrespråk

 

Arbeidsformer

Studiet er organisert som ein kombinasjon av sjølvstudium, nettbasert arbeid og tre samlingar i kvart emne. Samlingane varar i to dagar. 

Vurderingsformer

 • Emne 1:Heimeeksamen, 7 dagar.
 • Emne 2:Mappevurdering

Internasjonalisering

Nei