Hopp til innhald

Studieplan - Norsk 2, 5.-10. trinn

Hausten 2023

Studietilbodet gir grunnutdanning i norsk for lærarar. Innhaldet i studiet rettar seg i hovudsak mot undervising på ungdomssteget, men vil også vere relevant for lærarar på mellomsteget.

Innhald

Studiet skal gi djup innsikt i og historisk bakgrunn for sentrale emne som er viktige på 5.–10. trinn, men med særleg fokus på ungdomstrinnet. Studentane skal vurderast i bokmål og nynorsk.

Arbeidsformer

Mykje av undervisninga er lagt til samlingane, men det vert også lagt til rette for fagleg samarbeid og erfaringsutveksling på samlingane. Kommunikasjon og aktivitet vil skje digitalt utanom samlingane på læringsportalen Canvas. 

Vurderingsformer

  • Emne 1: Heimeeksamen og oppgåve
  • Emne 2: Heimeeksamen og munnleg eksamen

Internasjonalisering

Nei