Hopp til innhald

Studieplan - Norsk 2, 5 - 10 trinn

Hausten 2017

Innhald

Norsk 2, trinn 5-10 er ei samlingsbasert vidareutdanning innan Utdanningsdirektoratet si satsing Kompetanse for kvalitet.

Norsk 2 byggjer på Norsk 1 for grunnskulelærar 5-10, og høver for dei som skal undervise på 5. -10. trinn. Utdanning er delt i to emne på 15 studiepoeng. Emne A går hausten 2017, og emne B går våren 2018.