Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærarar

Årsstudium

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet, men vi har andre studieprogram som du kan søke opptak til. Her finn du informasjon om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved HVL.