Hopp til innhald

Studieplan - Produksjon for scene

Hausten 2023

Videreutdanning i produksjon for scene

Læringsutbytte

Se emneplan

Innhald

Dette videreutdanningstilbudet er tilrettelagt for grunnskolelærere som underviser i valgfaget Produksjon for scene, lærere i videregående skole og for pedagogisk personell i kulturskole, folkehøgskole, organiserte fritidsaktiviteter og det frie feltet - som har tverrfaglig kunstnerisk arbeid innen relevante praktiske og estetiske fagområder som virke. 

Praksis

Nei

Arbeidsformer

Arbeidsformer

PFS801:

Fysiske samlinger med klasse- og gruppeundervisning (3 samlinger a 3 dager hvert semester), og gjennom nettbasert undervisning, veiledning og gruppearbeid.

 

Læringsaktivitet 1: Obligatorisk fremmøte. Fravær må dokumenteres med sykemelding. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om faglig innhold de eventuelt har gått glipp av.

Læringsaktivitet 2: Lage en produksjonsplan for en gitt målgruppe, og presentere denne for medstudenter og kollegaer på en nettsamling.

Læringaktivitet 3: Gjennomføre og dokumentere en scenisk produksjon. Læringsaktivitetene blir vurderte som godkjent/ikke godkjent. Godkjente læringsaktiviteter er gjeldende i tre (3) påfølgende semester etter godkjenning. 

 

 

PFS802:

Fysiske samlinger med klasse- og gruppeundervisning (3 samlinger a 3 dager hvert semester), og gjennom nettbasert undervisning, veiledning og gruppearbeid.

 

Læringsaktivitet 1: Obligatorisk fremmøte. Fravær må dokumenteres med sykemelding. Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om faglig innhold de eventuelt har gått glipp av.

Læringsaktivitet 2: Skrive et 3-siders refleksjonsnotat om muligheter og utfordringer ved vurdering i faget Produksjon for scene. Presenter dette for en kollega og ta imot respons og reflekterer skriftlig en side over responsen. 

Læringsaktivitet 3: Lag et PR-stunt for en produksjon. Læringsaktivitetene blir vurderte som godkjent/ikke godkjent. Godkjente læringsaktiviteter er gjeldende i tre (3) påfølgende semester etter godkjenning. 

Vurderingsformer

PFS801: Hjemmeeksamen, varighet 1 uker. 

PFS802:

Praktisk eksamen i gruppe, teller 60/100 %

Muntlig eksamen individuell, ca. 20 minutt, teller 40/100 %.

Internasjonalisering

Nei