Realfagskurs | Bergen | deltid

Forkurs

Dette er eit kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudium i Noreg.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Søkjarar som allereie har faga R1, R2 og Fysikk1, eller tilsvarande, kan som hovudregel berre få tilbod om plass på realfagskurset dersom det er ledige plassar.

  Deltidskurset som vi har hatt i Bergen, blei frå hausten 2022 erstatta av: Realfagskurs | nett- og samlingsbasert. Gå inn på lenka for å sjekke ut dette kurset.

  Kva blir du kvalifisert for?

  Bestått matematikk og fysikk på realfagskurset dekker krav til R1, R2 og fysikk 1 ved opptak til høgare utdanning i Noreg.