Hopp til innhald

Studieplan - Eittårig realfagskurs

Hausten 2019

Dette er eit intensivt kurs i matematikk og fysikk som kvalifiserer deg til opptak til dei fleste ingeniørstudium i Noreg.