Hopp til innhald

Studieplan - Redningsdykkerkurs

Hausten 2016

En redningsdykker sin primære oppgave er å redde liv. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i perioden 1986 - 2012 druknet i snitt 71 mennesker pr år i Norge. Av tall hentet inn fra de 19 ulike redningsdykkerenhetene ser vi at det reddes ca 50 mennesker pr år av redningsdykkere. I tillegg bistår redningsdykkere i å søke etter og hente opp ca 45 omkommende mennesker hvert år.

En Redningsdykker vil i operativ tjeneste møte fysiske og mentalt krevende situasjoner. På grunn av at tiden ved livreddende oppdrag er så kritisk, vil muligheten for informasjonsinnhenting og planlegging være på et minimum. I tillegg kan oppdragets art, for eksempel når barn er involvert, være av stor belastning. Omtalte og flere faktorer gjør at det settes høye krav til personellet i operativ setting, og således til elevene ved dette kurset.

Læringsutbytte

Etter endt kurs har du oppnådd Arbeidstilsynets krav til "Dokumentert sikkerhetsopplæring - dykkerbevis klasse A", samt fagopplæring Redningsdykker.

Bevisene dokumenterer at du er skikket for å søke jobb som redningsdykker ved en operativ enhet.

Innhald

Redningsdykkerkurset har en varighet på totalt ni uker. Herav syv uker med Redningsdykker grunnkurs, etterfulgt av to uker fagopplæring Redningsdykker.

Redningsdykker grunnkurs holdes i normal arbeidstid mandag til fredag. Selvstudie på kvelder og helger utgjør en stor del av teoriundervisningen. Teoridelen utgjør ca 10 dager av grunnkurset, resten er praktisk.

Fagopplæring Redningsdykker strekker seg over ni dager, og aktiviteten går igjennom en helg.

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeider, selvstudium og praktiske øvelser