Samfunnsfagdidaktikk

Master

HVL tek ikkje opp nye studentar til dette masterprogrammet.

Utdanninga bygger på lærarutdanning eller bachelorutdanning i samfunnsfag, og tar utgangspunkt i forholdet mellom samfunnsutvikling, læring og undervisning.

 

Kor kan du reise?