Samfunnsfagdidaktikk

Master

HVL tek ikkje opp nye studentar til dette masterprogrammet.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Enten dei tre første åra av lærar-/barnehagelærarutdanninga eller tilsvarande med minst 60 stp. i samfunnsfag,
  • eller fullført bachelorutdanning med minst 80 stp. i samfunnsvitskaplege fag.

  Karakterkrav: Minst C i snitt i fordjupingsfaget.

  Utdanninga bygger på lærarutdanning eller bachelorutdanning i samfunnsfag, og tar utgangspunkt i forholdet mellom samfunnsutvikling, læring og undervisning.

   

  Kor kan du reise?