Hopp til innhald

Studieplan - Spesialpedagogikk i barnehagen

Hausten 2023

Videreutdanning spesialpedagogikk i barnehage

Innhald

I dette studiet lærer du om språkvansker og psykososiale vansker, og om hvordan du kan tilrettelegge for et godt psykososialt og språklig miljø i barnehagen. 

 

Dette er et studium der du lærer om:

  • spesialpedagogiske perspektiv og lovverk
  • barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
  • psykososiale vansker i barnehagealder
  • forebygginng og bredde i normalutvikling
  • kartlegging og observasjon av enkeltbarn og barnehagens sitt læringsmiljø

Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng som omhandler tema om språkvansker og sosiale vansker kan innpasses mastergrader i spesialpedagogikk. 

 

Arbeidsformer

Studiet er delvis samlings- og nettbasert. Det er to tre-dagars samlinger og fire nettsamlinger i hvert semester. Mellom samlingene arbeider du i en nettbasert studiegruppe og med selvstudium.

Arbeidskravene er knyttet til utvikling av egen praksis, fagtekst om forskning på språkforstyrrelse eller psykososiale vansker og et digitalt arbeidskrav om psykososiale vansker.

Vurderingsformer

  • Oppgave - skriftlig rapport fra FoU-arbeid gjennomført på egen arbeidsplass (teller 60 %)
  • Muntlig individuell eksamen (teller 40%)

Internasjonalisering

Nei