Hopp til innhald

Studieplan - Spesialpedagogikk 1, 1.-7. trinn

Hausten 2019

Behovet for pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse er stort på ulike opplæringsarenaer. Dette studiet gir deg en teoretisk og praksisorientert innføring i tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid.