Bokstaver

Spesialpedagogikk 1 | 1.-7. trinn

EtterOgVidereutdanning

Behovet for pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse er stort på ulike opplæringsarenaer. Dette studiet gir deg en teoretisk og praksisorientert innføring i tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsatt i lærerstilling.

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom du kun mangler faget du søker på, for å få fullført lærerutdanningen din.

  Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Mer om søknadsprosessen

  Vi tar ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet i 2022.

  Du får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring generelt og spesialpedagogiske tiltak spesielt. Du kan ta på deg faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogisk tilrettelegging. Du blir også kvalifisert for veiledning av kollegaer, elever og foresatte.

  Dette studiet gir, sammen med din grunnutdanning, kompetansen som tidligere ble kalt for 1. avdeling i spesialpedagogikk.

  Studiet består av to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne:

  Arbeidskrav og forelesninger er spesialpedagogiske tema som er relevant for lærere som jobber med elever på barnetrinnet.

  Timeplan

  Utdanningen er delvis nettbasert og vil bli organisert ved 3 samlinger per semester.