Spesialpedagogikk 1 | 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning

Behovet for pedagoger med spesialpedagogisk kompetanse er stort på ulike opplæringsarenaer. Dette studiet gir deg en teoretisk og praksisorientert innføring i tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid.

Vi tar ikke opp nye studenter til dette studieprogrammet i 2022.

Du får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring generelt og spesialpedagogiske tiltak spesielt. Du kan ta på deg faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogisk tilrettelegging. Du blir også kvalifisert for veiledning av kollegaer, elever og foresatte.

Dette studiet gir, sammen med din grunnutdanning, kompetansen som tidligere ble kalt for 1. avdeling i spesialpedagogikk.

Studiet består av to emner på 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne:

Arbeidskrav og forelesninger er spesialpedagogiske tema som er relevant for lærere som jobber med elever på barnetrinnet.

Timeplan

Utdanningen er delvis nettbasert og vil bli organisert ved 3 samlinger per semester.