Hopp til innhald

Studieplan - Spesialpedagogikk 2, 1.-10. trinn

Hausten 2023

Videreutdanning i spesialpedagogikk 2, 1-10. trinn

Innhald

Spesialpedagogikk 2 er ei vidareutdanning for deg som arbeider på 1.-10. årstrinn, og allereie har 30 studiepoeng i spesialpedagogikk. Studiet bygger på Spesialpedagogikk 1 eller tilsvarande emne, og vil gje meir inngåande kjennskap til det spesialpedagogiske fagfelte

 

 

Arbeidsformer

Studiet er delvis nett- og samlingsbasert. Det er tre samlingar kvart semester (2-3 dagar). Det kan vere lagt opp til både individuelt arbeid og nettbasert gruppearbeid mellom samlingar.

Vurderingsformer

TPE803

Hjemmeeksamen, 3 dager. Oppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling som er relevant for studiets temaer. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

 

TPE804

Individuell semesteroppgave (4000 ord +/- 10%). Oppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling som er relevant for studiets emner.

Ved ny/utsatt eksamen kan omarbeidet versjon av semesteroppgaven leveres en gang. Ved senere forsøk må det utarbeides ny problemstilling og leveres ny semesteroppgave.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Internasjonalisering

Nei