Flere som hopper i vannet

Svømme- og livredningsopplæring ute

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du og din skole å gi en trygg opplæring som følger den nye læreplanen med nye kompetansemål innen livredning og svømming, inne og ute? Da er dette en videreutdanning for deg.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

  Anbefalte forkunnskaper

  Du bør være i stand til å:

  • svømme 100 meter på rygg og 100 meter på magen inne
  • hoppe fra fem meter
  • dykke ned og hente dukke på tre meters dybde
  • trekke/berge person 25 meter
  • føre en person i land
  • gi livreddende førstehjelp

  Studietypenummer: 8987 

  Om å søke opptak til HVL

  Denne videreutdanningen er for deg som vil øke kompetansen innen planlegging og gjennomføring av kompetansemålene i læreplanen:

  • Etter 2. trinn skal elevene kunne øve på trygg ferdsel ved vann og på å kunne tilkalle hjelp.
  • Etter 4. trinn skal elevene kunne være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (mens de flyter på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.
  • Etter 7. trinn skal elevene kunne vurdere sikkerhet i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre selvberging i vann.
  • Etter 10. trinn skal elevene kunne forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vann ute i naturen.

  Kurset henvender seg primært til kroppsøvingslærere i grunnskolen, men kan også være relevant for barnehagelærere/lærere som ønsker oppdatering på de nye kompetansemålene.

  Du finner mer informasjon i emneplanen for UVK801.

  Hvordan er undervisningen?

  Undervisningen vil være en kombinasjon melloom webinar, samlinger, forelesning, gruppearbeid, praktisk inne- og uteundervisning og hjemmearbeid/forberedelse. Det blir ett webinar på en og en halv time og to to-dagerssamlinger.

  Tidspunkt for webinar og samlinger

  • 4.mai: webinar
  • 12.-13.mai: 1.samling
  • 2.-3.juni: 2. samling 

  NB: Webinaret vil være gratis tilgjengelig for alle interesserte på skolen, for eksempel ledelsen, og vil omhandle følgende tema:

  1. Sikkerhetslovgivning og trygg opplæring ute

  2. Anbefalinger og krav til skoleleier og skolen som et profesjonsfellesskap for å sikre trygg og forsvarlig opplæring i svømming, selvberging og livredning. 

  Fremmøte og eksamen

  Det er krav om aktiv deltakelse på ferdightstrening og 100 prosent fremmøte til teoriundervisning. Før du kan avlegge eksamen, må du utarbeide en lokal risikovurdering, HMS-plan og alarmplan for undervisning og bading ute i, ved og på vann.

  Kurset avsluttes med en praktisk eksamen som består av to deler: 

  • Praktisk eksamen del 1, undervisningsopplegg, ca. 30 minutter, teller 50 prosent
  • Praktisk eksamen del 2 - utendørs livredningsprøve, ca. 30 minutter, teller 50 prosent