Hopp til innhald

Undervassteknologi | drift og vedlikehald

Utdanningsplan 2015 høst, 180 studiepoeng

Oversikt

Fellesemner for undervannsteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Programemner for undervannsteknologi

Krav: 50 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Tekniske spesialiseringsemner for undervannsteknologi

Krav: 70 studiepoeng

Obligatoriske emner Til toppen

Valgfrie emner for undervannsteknologi

Krav: 30 studiepoeng

Valgfrie emner Til toppen