Hopp til innhald

Studieplan - Barnehagepedagogikk

Hausten 2013

Studiet i Barnehagepedagogikk er et deltidsstudium for pedagoger uten førskolelærerutdanning, som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Studiet er tilrettelagt for studenter som allerede har fullført annen treårig pedagogisk utdanning enn førskolelærerutdanning. Sammen med studieenheten Småbarnspedagogikk (30 sp.) gir studiet i Barnehagepedagogikk målgruppen kompetanse som vurderes likeverdig med førskolelærerutdanning.

 

Følgende pedagogiske utdanninger er målgruppe for opptak til studiet: allmennlærere, faglærere i praktiske og estetiske fag med kompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, barnevernspedagoger og spesialpedagoger (bachelor og masterutdanning i Spesialpedagogikk). Ved opptak vil søkere som allerede er tilsatt på dispensasjon i barnehagen og søkere som har tatt 30 studiepoeng Småbarnspedagogikk bli prioritert.

Studiet skal gi kompetanse på de mest aktuelle områdene tilknyttet arbeid i barnehagen, samt gi studentene oppdatert kunnskap innen barnehagefeltet og sentrale fagområder (jf. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver).