Helsefremjande og rehabiliterande arbeid med eldre

Etter- og vidareutdanning

Vi tek ikkje opp nye studentar på dette studieprogrammet.