Olje- eller kjemikalietankskip

Training for Oil & Chemical Tanker Cargo Operations

Etter- og vidareutdanning

Interessert i tankermann sertifikat? Dette 10 dagers kurset gir deg basic + advanced kurs og tar for seg en rekke tema som er relevant for arbeid om bord på olje- eller kjemikalietankskip. Ved bestått eksamen gir det sertifikat høyeste grad. NB! Har du ikke 3 mnd fartstid på tankbåt (kjemikalie eller olje) trenger du 3 mnd ombord før du kan løse highest grade. Kurset inkluderer et 2 dagers kurs med Dräger i gassmåling og gassmålingsutstyr samt 2 dager med praktisk trening i brannslukking, evakuering etc, ved ResQ.

Av flere tema som gjennomgås nevnes bl.annet:

 • Tankskip familisering
 • Oljens egenskaper og farer ved dette
 • Laste begrensninger og handling av olje/kjemikalie last
 • Ballast operasjoner
 • Tank operasjoner
 • Forurensing
 • Ulike typer last
 • Giftighet
 • Farer
 • Hazard kontroll
 • Sikkerhetsutstyr og beskyttelsesutstyr
 • Forebygging av forurensing og miljøskader
 • Reguleringer og «code of practise»
 • Design /utforming av olje og kjemikalietankskip og utstyr
 • Laste utstyr
 • Nød prosedyrer og nød operasjoner

Undervisningsspråk:

Engelsk

Krav til forkunnskaper:

Ingen

Utstyr:

Ta med varme / uteklær til treningen på ResQ

Eksamen/Oppmøte:

Tankoperasjoner: skriftlig 4 timers eksamen

Gassmåling: 2 timers skriftlig eksamen

Det er krav om 100% deltakelse og en må ha minst 70 % riktig svar på eksamen.

Formalia:

STCW 78, tabell A-V/1-1-1, A-v/1-1-2 og A-V/1-1-3

STCW Cargo Handling & Stowage

IMO model Course 1.01, 1.02, 1.03 (basic + advanced)

Godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Annen informasjon:

Det må være et visst antall påmeldte for at kurset skal kjøres.

Faktura for kurset vil bli sendt ut etter søknadsfristen.