HVL-forskere skal finne ut hvordan sykehjem håndterte koronapandemien

Forskere fra Senter for omsorgsforskning skal gi faktagrunnlag til den regjeringsoppnevnte Koronakommisjonen om hvordan norske sykehjem opplevde og håndterte koronapandemien.

Arbeidet ledes fra Senter for omsorgsforskning, Vest, og professor Frode F. Jacobsen er prosjektleder for oppdraget. Alle de fem sentrene for omsorgsforskning bidrar med data og innspill til rapporten.

Skal innhente erfaringer fra sykehjem i hele landet

Jacobsen forteller at forskerne skal utføre case-studier ved fem utvalgte sykehjem i ulike deler av landet, med ulik kommunestørrelse og smittetrykk, for å få kunnskap om erfaringer med Covid-19-pandemien ved norske sykehjem.

Hvilken type informasjon fra forskningen er det dere skal videreformidle?

- For det første, informasjon om hvordan ulike deler av personalet, både ledere, pleiefaglig personale og leger, opplevde å være forberedt på en mulig pandemi. Og hvordan de taklet den da den kom, og hvilke erfaringer som de gjorde seg underveis. Dette inkluderte også hvordan beboere og pårørende ble ivaretatt under pandemien.

- For det andre, hvordan pårørende opplevde denne krevende tiden, forteller Jacobsen.

Koronakommisjonen vil ha svar på disse spørsmålene

Forskerne skal gi myndighetene svar på følgende spørsmål:

  • I hvilken grad var sykehjemmene forberedt på en pandemi?
  • I hvilken grad klarte personalet å finne tilpasninger dersom de ikke klarte å ivareta beboerens behov som tidligere?
  • Hvilke prioriteringer utspilte seg i praksis mht. oppgaver og omsorg for beboere med ulike behov (både internt og knyttet til samhandling eksternt)?
  • Hvilke erfaringer gjorde de pårørende seg i denne krevende situasjonen?

Har forsket på utfordringer ved norske sykehjem over lang tid  

Forskningssenteret Senter for omsorgsforskning Vest har lang erfaring med å forske på norske sykehjem i nasjonal sammenheng. Professor Frode F. Jacobsen mener dette var grunnen til at Koronakommisjonen valgte deres forskningsmiljø til oppdraget:

- Vi har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til sykehjem over lang tid og har erfaring med case-studier, som kommisjonen ønsket denne gangen. 

HVL-forskerne som deltar i forskningsprosjektet er: Professor Frode Fadnes Jacobsen, professor Oddvar Førland, førsteamanuensis Oscar Tranvåg, førsteamanuensis Irene Aasmul (tidl. HVL, nå ved Verdighetsenteret) og førsteamanuensis Gudmund Ågotnes.