Droneoperatør i felt

Droner og ubemannet luftfart (RPAS/UAS)

Behovet for bruk av droner er økende, også på HVL. Samtidig er regelverket for droneflyging i Norge ganske komplisert og sammensatt.

HVL Dronegruppe er HVL sin egen droneoperatør og består av kompetente piloter som er sertifisert for å kunne fly drone på vegne av organisasjonen.
Dronegruppen har i dag piloter på alle campus og tilbyr en rekke tjenester for både studenter og ansatte. Vi er bistår også med både rådgivning og opplæring for de som ønsker det og vil gjerne bli utfordret til å løse nye oppgaver. Dronegruppen har alle nødvendige forsikringer og tillatelser for aktiviteten vi driver, og sitter på svært mye erfaring som resten av organisasjonen kan nyte godt av.

Vi hjelper deg med ditt prosjekt, enten det gjelder inspeksjoner, kartlegging, fotografering med mer.

Medielab har det operative ansvaret for all droneflyging ved HVL og har dermed også en rådgivningstjeneste for ubemannet luftfart i organisasjonen.

Tjenester vi kan tilby

Dronegruppen er tverrfaglig og kan dermed levere en rekke tjenester innen foto, film, inspeksjoner, scanning m.m. I tillegg tilbyr vi rådgivning og innføringskurs for studenter og ansatte som gir en grunnleggende kompetanse i å forstå bruken av droner.

Hvordan bli dronepilot

Pilotfeil er dessverre den største årsaken til uønskede hendelser, ulykker og havari. Det er derfor viktig at våre piloter har rett kompetanse og nødvendige flygeferdigheter for å operere trygt og ansvarlig. For å bli dronepilot hos oss må du:

1) Gjennomføre innføringskurs (Internt)
2) Ta nettkurs og eksamen hos Luftfartstilsynet (Flydrone.no)
3) Gjennomføre en praktisk opplæringsdel og ha en ferdighetstest (Internt)

Som ferdig utdannet dronepilot ved HVL vil du inngå som en del av vår operative dronegruppe. Her vil du få tilbud om utfyllende kurs, workshops, trening, få tilgang til ulike operatørverktøy og være en del av et nettverk.
Vi ønsker også at våre piloter bidrar til videreutviklingen av dronegruppen.

Kort om droneflyging

Droneflyging er blitt et svært tilgjengelig verktøy og for mange også et leketøy. Dette har ført til at antallet droner når stadig nye høyder. Trolig finnes mer enn 340 000 droner i Norge. Tallet omfatter alt fra enkle leketøy-droner til avanserte droner for profesjonell bruk.
1. januar 2021 trådde nye og strengere regler i kraft. De innebærer blant annet at alle dronepiloter med en drone med kamera eller tyngre enn 250 gram, må registrere seg og ta et kurs med eksamen. Reglene gjelder uavhengig av om du driver med hobby- eller næringsbruk. I henhold til det nye regelverket, er du i tillegg nødt til å ansvarsforsikre dronen din.

Når du følger sikkerhetsforskrifter og regler, er droneflyging både moro og rimelig trygt. På lik linje kan feil bruk føre til skader og i verste fall alvorlige ulykker. Derfor er det viktig at alle som opererer en drone kjenner reglene og har kunnskap til å betjene den.

Kontaktperson

bilde av Øyvind Fosse

Øyvind Fosse

Operativ leder