Eksport av referanser fra databaser til EndNote Desktop

For å eksportere referanser fra en fagdatabase til EndNote, følger du som regel disse stegene:

 1. Søk etter et emne i en relevant database
 2. Kryss av for en eller flere aktuelle artikler i trefflisten
 3. Klikk på en knapp eller lenke med navnet cite, send to, download eller export.
 4. Last ned referansene i EndNote- eller RIS-format.
 5. Dobbelklikk på filen for å åpne den i EndNote (Windows), eller trekk den til EndNote-ikonet i Dock (Mac).

Vær oppmerksom på at ting kan gå galt under import av referansene. Opplysninger kan havne feil i felt, og de kan også være registrert feil. Du bør derfor alltid korrekturlese referansene du har lastet inn.

Ovid-databaser

Ovid-databasene Amed, Embase, Maternity and Infant Care, Medline og PsycINFO.

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Export
 4. Under Export To: velg RIS eller EndNote
 5. Velg hvor mye informasjon du vil overføre til EndNote
 6. Klikk Export Citation(s)
 7. Lagre
 8. Korrekturles de overførte referansene

EBSCO-baser

EBSCO-basene Business Source Elite, CINAHL, ERIC, LISTA, SportDiscus, SocINDEX og Teacher Reference Center.

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Klikk & på mappe-symbolet til høyre for posten for mellomlagring
 3. Klikk på Folder helt øverst til høyre à Oversikt over valgte referanser
 4. Klikk på Download
 5. Klikk på Export til høyre
 6. Velg Direct Export in RIS Format og klikk Save
 7. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 8. Korrekturles de overførte referansene

Cochrane

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk Export selected (rett over trefflisten)
 4. Velg operativsystem under Export type
 5. Klikk Export Citation
 6. Lagre filen. Husk hvor du har lagret filen!
 7. Import av fil i EndNote Desktop: File → Import → File...
 8. Klikk på Choose... og finn frem referansefilen du lastet ned
 9. Velg Import option: Cochrane Library (Wiley)
  Hvis den ikke ligger i nedtrekksmenyen, gå til Other filters... og finn den frem der
 10. Klikk Import
 11. Korrekturles de overførte referansene

Engineering Village

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Download
 4. Velg Location: My PC, Format: EndNote og klikk Save
 5. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 6. Korrekturles de overførte referansene

Google Scholar

 1. Søk opp den referansen du ønsker å overføre
 2. Klikk på sitattegnet (") ved referansen
 3. Velg enten RefMan eller EndNote
 4. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 5. Korrekturles de overførte referansene

Idunn

 1. Søk opp den artikkelen du ønsker å overføre
 2. Klikk på artikkeltittelen
 3. Klikk på Lagre referanse (RIS)
 4. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 5. Korrekturles den overførte referansen

IEEE Xplore

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Export og velg fanen Citations
 4. Velg Format: RIS og klikk Export
 5. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 6. Korrekturles de overførte referansene

Norart

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Under trefflisten finner du linjen: Eksporter avmerkede poster i format
 4. Velg RIS Import Format fra nedtrekksmenyen og klikk på Eksporter
 5. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 6. Korrekturles de overførte referansene

Oria

 1. Søk opp den referansen du ønsker å overføre
 2. Klikk på sitattegnet (") ved referansen
 3. Klikk på EndNote Desktop eller RIS
 4. Klikk Download
 5. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 6. Korrekturles den overførte referansen

NB – ved overføring fra Oria til EndNote bør man spesielt sjekke følgende:

 • Forfatter: rekkefølgen på forfatterne blir ofte feil, og illustratører, oversettere osv. legger seg i forfatterfeltet.  Disse må slettes.
 • Kapittel i bok: redaktører, boktittel og sidetall kommer ikke med, og må legges inn manuelt.

Sjekk om referansen ved overføring har fått riktig referansetype:

 • Redigert bok: blir alltid overført med referansetype Book. Dette må endres til Edited book.
 • Masteroppgaver: blir ofte overført med referansetype Electronic book.  Dette må endres til Thesis.

ProQuest-baser

Gjelder basene Dissertations & Theses Global og British Nursing Index

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Save (helt til høyre over trefflisten)
 4. Velg RIS og klikk Continue i vinduet som åpner seg
 5. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 6. Korrekturles de overførte referansene

PubMed

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Send to
 4. Velg Citation Manager og klikk Create
 5. Lagre filen og åpne den med EndNote Desktop

Korrekturles de overførte referansene

ScienceDirect

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Export (rett over trefflisten)
 4. Velg Export file: RIS og klikk Export
 5. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 6. Korrekturles de overførte referansene

SveMed+

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Exportera (rett over trefflisten)
 4. Välj exportformat: RIS og Exportera till... EndNote
 5. Klikk Exportera
 6. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop
 7. Korrekturles de overførte referansene.
  Sjekk særlig tittelen – engelsk oversettelse er standard og må
  derfor rettes slik at originaltittelen kommer i tittelfeltet

Web of Science

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Save to EndNote desktop fra nedtrekksmenyen
 4. Velg full record eller author, title, source
 5. Klikk Send
 6. Lagre filen og/eller åpne den med EndNote Desktop

Korrekturles de overførte referansene


EndNote-brukerstøtte
Har du spørsmål?