Eksport av referanser fra søkedatabaser til EndNote online

For å eksportere referanser fra en fagdatabase til EndNote, følger du som regel disse stegene:

 1. Søk etter et emne i en relevant database
 2. Kryss av for en eller flere aktuelle artikler i trefflisten
 3. Klikk på en knapp eller lenke med navnet cite, sendt to, download eller export.
 4. Velg direkteeksport til EndNote eller nedlasting av en referansefil (oftest i RIS-format).
 5. Etter nedlasting må du importere referansefilen.
  Filene har endinger som: .enw, .ris, .nbib etc.
 6. Gå til EndNote online og klikk på fanen Collect → Import References

 7. Klikk på Browse og finn frem referansefilen du lastet ned
 8. Under Import Option velger du filformat, som regel Refman RIS
 9. Under To: velger du gruppen du skal importere referansene til
 10. Om alt gikk bra, vil du få en bekreftelse på at referansene ble importert

 11. Klikk på gruppen for å finne referansene igjen. (Her: [Unfiled])

Ting kan gå galt under import av referansene. Opplysninger kan havne feil i felt, og de kan også være registrert feil. Du bør derfor alltid korrekturlese referansene du har lastet inn.

Oria

 1. Søk opp den referansen du ønsker å overføre
 2. Klikk på sitattegnet (") ved referansen
 3. Velg EndNote Online
 4. Referansen importeres direkte. Lukk det nye vinduet etter at referansen er importert
 5. Korrekturles den overførte referansen.

NB – ved overføring fra Oria til EndNote bør man spesielt sjekke følgende:

 1. Forfatter: rekkefølgen på forfatterne blir ofte feil, og illustratører, oversettere osv. legger seg i forfatterfeltet.  Disse må slettes
 2. Kapittel i bok: redaktører, boktittel og sidetall kommer ikke med, og må legges inn manuelt.
 3. Utgave. Kun tallet skal med, og utg. eller ed. skal slettes

Sjekk om referansen ved overføring har fått riktig referansetype:

 1. Redigert bok: Må endres til Edited book eller Book Section
 2. Masteroppgaver: blir ofte overført med referansetype Electronic book.  Dette må endres til Thesis.

Ovid-databaser

Ovid-databasene Amed, Embase, Maternity and Infant Care, Medline, PsycINF.

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Export
 4. Under Export To: velg RIS
 5. Velg hvor mye informasjon du vil overføre til EndNote
 6. Klikk Export Citation(s), og RIS-filen blir lagret
 7. Gå til EndNote online: Collect Import references
 8. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 9. Velg Import option: RefMan RIS
 10. Velg gruppen som du skal importere referansene til og klikk Import
 11. Korrekturles de overførte referansene

EBSCO-baser

EBSCO-basene Business Source Elite, CINAHL, ERIC, LISTA, SportDiscus, SocINDEX, Teacher Reference Center.

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Klikk på mappe-symbolet til høyre for posten for mellomlagring
 3. Klikk på Folder øverst på skjermen, som gir en oversikt over valgte referanser
 4. Klikk på Export
 5. Velg Direct export to EndNote Web og klikk Save
 6. Du blir lenket videre til EndNote online, og referansene blir importert
 7. Korrekturles de overførte referansene

Cochrane

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk Export selected
 4. Velg PC under Export type
 5. Klikk Export Citation, og filen blir lagret
 6. Import av fil i EndNote online: Collect Import references
 7. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 8. Velg Import option: Cochrane Library (Wiley)
 9. Velg gruppen som du skal importere referansene til og klikk Import
 10. Korrekturles de overførte referansene

Engineering Village 2 (Compendex)

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Download
 4. Velg Location: My PC, Format: EndNote og klikk Save
 5. Import av fil i EndNote online: Collect Import references
 6. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 7. Velg Import option: RefMan RIS
 8. Velg gruppen som du skal importere referansene til og klikk Import
 9. Korrekturles de overførte referansene

Google Scholar

 1. Søk opp den referansen du ønsker å overføre
 2. Klikk på sitattegnet (") ved referansen
 3. Velg enten RefMan eller EndNote og lagre. Husk hvor du har lagret filen!
 4. Import av fil i EndNote online: Collect Import References
  Finn frem filen, velg Import Option: RefMan (RIS) eller EndNote Import
 5. Velg gruppe, klikk import
 6. Korrekturles den overførte referansen

Idunn

 1. Søk opp den artikkelen du ønsker å overføre
 2. Klikk på artikkeltittelen
 3. Klikk på Lagre referanse (RIS)
 4. Import av fil i EndNote online: Collect Import references
 5. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 6. Velg Import option: RefMan RIS
 7. Velg gruppen som du skal importere referansene til og klikk Import
 8. Korrekturles de overførte referansene

IEEE Xplore

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Export og velg fanen Citations
 4. Velg Format: RIS og klikk Export
 5. Import av fil i EndNote online: Collect Import references
 6. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 7. Velg Import option: RefMan RIS
 8. Velg gruppen som du skal importere referansene til og klikk Import
 9. Korrekturles de overførte referansene

Norart

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Under trefflisten finner du linjen: Eksporter avmerkede poster i format:
 4. Velg RIS Import Format og klikk på Eksporter
 5. Import av fil i EndNote online: Collect Import references
 6. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 7. Velg Import option: RefMan RIS
 8. Velg gruppen som du skal importere referansene til og klikk Import
 9. Korrekturles de overførte referansene

ProQuest-databaser

ProQuest-databasene Dissertations & Theses Global, British Nursing Index

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Save
 4. Velg RIS og klikk Continue i vinduet som åpner seg
 5. Import av fil i EndNote online: Collect Import references
 6. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 7. Velg Import option: RefMan RIS
 8. Velg gruppen som du skal importere referansene til, og klikk Import
 9. Korrekturles de overførte referansene

PubMed

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Send to
 4. Velg Citation Manager og klikk Create
 5. Import av fil i EndNote online: Collect Import references
 6. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 7. Velg Import option: PubMed (NLM)
 8. Velg gruppen som du skal importere referansene til og klikk Import

ScienceDirect

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Export
 4. Velg Export file: RIS og klikk Export
 5. Import av fil i EndNote online: Collect Import references
 6. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 7. Velg Import option: RefMan RIS
 8. Velg gruppen som du skal importere referansene til
 9. Klikk Import
 10. Korrekturles de overførte referansene

SveMed+

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Exportera
 4. Välj exportformat: RIS og Exportera till... EndNote
 5. Klikk Exportera
 6. Import av fil i EndNote online: Collect Import references
 7. Klikk på Browse/Velg fil og finn frem referansefilen du lastet ned
 8. Velg Import option: RefMan RIS
 9. Velg gruppen som du skal importere referansene til
 10. Klikk Import
 11. Korrekturles de overførte referansene
  Sjekk særlig tittelen – engelsk oversettelse er standard og må derfor rettes slik at originaltittelen kommer i tittelfeltet

Web of Science

 1. Søk opp referansene du ønsker å overføre
 2. Kryss av ønskede referanser i listen
 3. Klikk på Save to EndNote online fra nedtrekksmenyen
 4. Velg full record eller author, title, source
 5. Klikk Send
 6. Referansene ble automatisk eksportert til EndNote online
 7. Korrekturles de overførte referansene

EndNote-brukerstøtte
Har du spørsmål?