Ofte stilte spørsmål om EndNote

Her finner du løsninger på en del vanlige EndNote-problemer.

Fremgangsmåter for alminnelige oppgaver finnes på veiledningssidene til EndNote desktop og EndNote online.

Hvordan får jeg ordnet forfatternavn i henvisning og referanse? EndNote bruker siste ordet i institusjonsnavn o.l.

I EndNote legger du normalt inn forfatternavn som «Etternavn, Fornavn», men rekkefølgen «Fornavn Etternavn» vil tolkes på samme måte. Om det sin står i forfatterfeltet er et institusjonsnavn eller en annen frase som ikke består av for- og etternavn, må du legge til et komma på slutten av frasen, f.eks. «Høgskulen på Vestlandet,».

Hvordan kan jeg legge til informasjon i henvisning i teksten (for eksempel sidetall)?

Klikk på Edit & Manage Citation(s) i verktøylinjen. Hvis du bruker en stil som har aktivert feltet Pages, kan du skrive sidetallet inn her. Hvis det ikke fungerer, bruker du Suffix. Da må du også føre inn tegnsetting og mellomrom. Feltet Prefix bruker du for kommentarer som (Dalland ifølge Kirkengen, 2007 s. 56). Hvis du refererer til flere forfattere i den samme henvisningen kan du forandre rekkefølgen på dem ved å klikke på pilene, om referansestilen tillater dette.

EndNote-verktøylinjen i Word er forsvunnet. Hvordan får jeg den tilbake?

I Word 2007/2010/2013:

 • Klikk på Fil/File oppe til venstre
 • Velg Alternativer/Options, nederst i venstremargen
 • Velg Tillegg/Adds-in (i venstremargen)
 • I valgboksen ved Behandle/Manage nederst velger du Deaktiverte elementer/Disabled items
 • Klikk Start og følg veiledningen videre

Word for Mac:

 • Klikk på Vis/View
 • Velg Verktøylinjer/Toolbars
 • Klikk for å merke av EndNoteX8

Hvorfor klarer jeg ikke å overføre referanser fra EndNote til Word?

Dette kan skyldes at du i Word er koblet opp mot EndNote Online, og ikke desktopversjonen av programmet.  Dersom dette er tilfelle, gjør følgende:

 • Åpne Word
 • Klikk på EndNote-fanen og velg Preferences
 • I neste vindu, klikk på fanen Applications
 • Velg EndNote
 • Klikk OK

Nye referanser jeg overfører til dokumentet mitt blir vist i dette formatet: {Imsen, 2005 #53}. Hvordan kan jeg ordne det?

 • Den automatiske formateringen er slått av.  Det vil da stå Instant Formatting is Off i menylinjen.  Slå den på igjen ved å klikke på trekantpilen og velge Turn Instant Formatting On. Da vil det stå Instant Formatting is On i menylinjen, og referansen vil igjen være riktig formatert.
 • Word finner ikke den riktige referansen i EndNote, kanskje fordi den er slettet. Prøv først å oppdatere referansene med Update Citations and Bibliography. Får du opp et nytt vindu med tittel EndNote Select Matching Reference, prøv å søke opp referansen på nytt, velg riktig referanse og klikk Insert. Finner du ikke referansen i søkelisten, sjekk i EndNote biblioteket ditt om du finner referansen der, importer referansen eventuelt på nytt til biblioteket.

Når jeg bruker APA-stilen vises noen ganger forfatternavnet med initialer i henvisningene i teksten. Hva skyldes det?

Ifølge APA-reglene skal initialene tas med i henvisningen når flere forfattere har samme etternavn. Dette vil også skje om navnet er ført inn på forskjellige måter i EndNote, f.eks. noen ganger skrevet fullt ut og andre ganger med initialer. For å ordne dette må man rette forfatternavnet slik at navnet blir entydig i EndNote-biblioteket, f.eks. ved å kopiere innholdet i forfatterfeltet fra én referanse og lime det inn i de andre.  Husk etterpå å klikke på knappen for Update Citations and Bibliography i Word.

Hvis forfatternavnet fortsatt vises med initialer må du sjekke Term list i EndNote:

 • Gå til Tools menyen
 • Velg Open Term ListsAuthor Term List
 • I nedtrekksmenyen finner du de ulike måtene forfatternavnet er stavet på. Merk de du vil slette, og klikk på Delete term.

Kan man bruke EndNote sammen med andre tekstbehandlere enn Word?

EndNote og Google Drive

Du kan bruke EndNote sammen med Google Drive (tidligere Google Docs). Kopier referansen fra EndNote og lim den inn i Google-dokumentet. Referansen vil da stå uformatert og være på denne formen: {Hansen, 2015 #56}.
Deretter lagrer du Google-dokumentet i RTF-formatet. For å formatere dokumentet bruker du Tools Format Paper i EndNote, og velger filen. EndNote vil da skanne dokumentet for referanser i klammeparenteser. Klikk Format… nederst i vinduet og lagre det nye dokumentet, som da vil ha referansene formatert i henhold til stilen, med referanseliste til slutt.

Hvordan kan jeg lage en enkeltstående litteraturliste/pensumliste?

I EndNote desktop:
Merk de ønskede referansene i EndNote-biblioteket ditt ved å klikke på dem mens man holder Ctrl-tasten nede. To muligheter:

 • Høyreklikk på de utvalgte referansene og velg Copy Formatted (Ctrl+K). Lim inn referansene i et tekstdokument (Ctrl+V).
 • Velg File Export i EndNote. Velg filnavn, filtype og stil, og lagre litteraturlisten som et nytt dokument.

I EndNote online:

 • Legg referansene du skal bruke i en egen gruppe.
 • Gå til FormatBibliography
 • Velg gruppen du ønsker litteraturliste for under References
 • Velg ønsket referansestil under Bibliographic style
 • Velg File format
 • Klikk Save/E-mail/Preview&Print

Hvordan kan jeg samarbeide med andre i skriveprosessen?

EndNote Desktop kan synkronisere ett bibliotek mot nett, og du kan dele hele det synkroniserte biblioteket eller en gruppe. For å dele et helt bibliotek: Klikk File Share. Om du ikke har satt opp synkronisering, tar EndNote deg først gjennom denne prosessen. For å dele, fører du inn epost-adressene for samarbeidspartnerne i det midterste feltet i Sharing-vinduet. Klikk Invite, så blir det sendt delingsinvitasjoner på epost. Mottakerne får en lenke til EndNote Online, og etter å ha logget seg inn, vil de finne igjen det delte biblioteket i EndNote Desktop under File Open Shared Library…, forutsatt at EndNote Desktop er synkronisert til den samme kontoen.

For å dele en gruppe, høyreklikker du på den, og velger Share. Du kan kun dele vanlige, ikke-smarte grupper fra det synkroniserte biblioteket. Når du skal bruke referanser fra en delt gruppe i Word, må du velge Search: Shared Groups i Insert References-vinduet.

Hvordan fjerner jeg koblingen mellom EndNote og Word?

Det anbefales å fjerne koblingen mellom EndNote og Word før du sender dokumentet fra deg. Når du har gjort dette kan du også gjøre rettinger som ikke er mulig å gjøre pga. formateringen i den stilen du bruker, f.eks. erstatte engelske forkortelser med norske. Du kan fjerne koblingen mellom EndNote og Word ved å klikke på Convert Citations and BibliographyConvert to Plain Text.

NB! Du får opp en dialogboks med beskjed om at det lages en kopi som ikke er lagret. Svar OK og lagre denne filen med et filnavn, som viser at det er et dokument uten kobling til EndNote. Dette dokumentet er en vanlig Word-fil. Det opprinnelige dokumentet med kobling til EndNote er fremdeles intakt.

Hvorfor kan Word ikke koble seg til EndNote online?

Dette skyldes oftest feil brukernavn eller passord. I så fall vil det komme opp et vindu for påloggingsinformasjon hver gang du prøver å oppdatere referansene dine.
For å sjekke om brukernavn og passord i Word er korrekte, gå til https://myendnoteweb.com og prøv å logge deg på med påloggingsinformasjonen du brukte i Word. Hvis du kan logge deg på, overfør denne påloggingsinformasjonen til EndNote i Word ved å gå til Preferences i EndNote-fanen, velge fanen Application og legge til e-postadresse og passord der.
Kan du ikke logge deg på, bestill nytt passord for EndNote ved å klikke på Forgot password? på påloggingssiden av EndNote online. Skriv inn e-postadressen din for å få tilsendt lenke for gjenoppretting av passordet.

Hvorfor får jeg feilmeldingen «The value should be between -8.000 and 8.000 in.» når jeg velger stil eller legger inn ny referanse?

Denne feilmeldingen kan dukke opp i EndNote-pluginen for Word på Mac. For å kvitte deg med den, kan du bytte ut punktum med komma: «0,500 in». Klikk så OK for å oppdatere referansene. Feilen er rettet i nyere versjoner av EndNote.


EndNote-brukerstøtte
Har du spørsmål?