HVL IEEE i EndNote

Hvordan referanser skal se ut ved bruk av referansestilen IEEE og hvordan man registrerer dem i EndNote.

HVL IEEE er en oversettelse av IEEE-stilen som følger med EndNote, med en del feilrettinger og tilpasninger. Denne er basert på IEEE Editorial Style Manual (PDF).

For å installere: Last ned HVL IEEE Bokmål eller HVL IEE Nynorsk. Klikk på filen for å åpne i EndNote, og velg deretter «Save as» fra fil-menyen for å installere i EndNote. (Windows-versjonen av EndNote setter inn ordet «copy» på enden av filnavnet. Dette kan fjernes.) Du kan deretter finne stilen under «Select another style» i stil-menyen.

Under finner du eksempler på hvordan referanser for ulike dokumenttyper skal se ut i referanselisten, og hvordan de legges inn i EndNote.

Bok

[1]
V. B. Bårnes og M. Løkse, Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker, 2. utg. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2015.

Reference Type: Book.
Author: Bårnes, Vibeke Bårdsdatter ; Løkse, Mariann
Year: 2015
Title: Informasjonskompetanse: Håndbok i kildebruk og referanseteknikker
Place Published: Oslo
Publisher: Cappelen Damm akademisk
Edition: 2

Bruk linjeskift til å skille forfatterne. Edition-feltet fylles ikke ut for førsteutgaver. For oversatte bøker legges oversetteren navn inn i feltet Translator.

Kapittel i redigert bok

[2]
R. J. Krumsvik og K. Ludvigsen, «Digital kompetanse i lærerutdanning og skole,» i Lærerarbeid for elevenes læring 5-10, M. B. Postholm, P. Haug, R. J. Krumsvik og E. Munthe, Red. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2011, s. 185-211.

Reference Type: Book Section
Author: Krumsvik, Rune Johan ; Ludvigsen, Kristine [skilles med linjeskift]
Year: 2011
Title: Digital kompetanse i lærerutdanning og skole
Editor: Postholm, May Britt ; Haug, Peder ; Krumsvik, Rune Johan ; Munthe, Elaine [skilles med linjeskift]
Book Title: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10
Pages: 185-211
Place Published: Kristiansand
Publisher: Høyskoleforlaget

Om boken er av senere utgave, legges tallet inn i feltet Edition. For oversatte tekster legges oversetteren navn inn i feltet Translator.

Artikkel i trykt tidsskrift

[5]
D. Upper, «The unsuccessful self-treatment of a case of "writer's block",» J. Appl. Behav. Anal., vol. 7, nr. 3, s. 497, 1974.

Reference Type: Journal Article
Author: Upper, Dennis
Year: 1974
Title: The unsuccessful self-treatment of a case of "writer's block"
Journal: Journal of Applied Behavior Analysis
Volume: 7
Issue: 4
Pages: 497

Artikkel i elektronisk tidsskrift

[6]
M. Vidal, «Hearing flashes and seeing beeps: Timing audiovisual events,» PLoS One, vol. 12, nr. 2. doi: 10.1371/journal.pone.0172028

Reference Type: Electronic Article
Author: Vidal, Manuel
Year: 2017
Title: Hearing flashes and seeing beeps: Timing audiovisual events
Journal: PLoS One
Volume: 12
Issue: 2
DOI: 10.1371/journal.pone.0172028

Bruk URL om DOI ikke finnes.

Avhandling – PhD, master

[8]
L. Sørum, «Environmental aspects of municipal solid waste combustion,» Doktoravhandling, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2000.

Reference Type: Thesis
Author: Sørum, Lars
Year: 2000
Title: Environmental aspects of municipal solid waste combustion
Thesis type: Doktoravhandling
University: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Place Published: Trondheim

Place Published fylles ut bare dersom det ikke fremgår av institusjonsnavnet.

Lover og forskrifter

[9]
Folketrygdloven. Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

Reference Type: Legal Rule or Regulation
Author: Folketrygdloven
Year: 1997
Title: Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Sett lovens korttittel i author-feltet.

Nettside

[10]
T. Noack og A. Seierstad, «Samboerskap ved tusenårsskiftet: Dagligdags og uutforsket,» 2003. [Online]. Tilgjengelig: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dagligdags-og-uutforsket.

Reference Type: Web Page
Author: Noack, Turid ; Seierstad, Ane
Year: 2003
Title: Samboerskap ved tusenårsskiftet: Dagligdags og uutforsket
Last Update Date: 26. mars
URL: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/dagligdags-og-uutforsket

For nettsider som ofte oppdateres, legger man også inn lest-dato og år i Access Date.

Rapport

[13]
K. Wang, «The use of artificial intelligence in the robotics,» SINTEF, Trondheim, STF17 A88037, 1988.

Reference Type: Report
Author: Wang, Keshen
Year: 1988
Title: The use of artificial intelligence in the robotics
Report Number: STF17 A88037
Institution: SINTEF
Place Published: Trondheim

Standard

[14]
IEEE Guide for Handling and Disposal of Transformer Grade Insulating Liquids Containing PCBs, ANSI/IEEE Std 799-1987.

Reference Type: Standard
Author: Institute of Electrical and Electronics Engineers,
Title: IEEE Guide for Handling and Disposal of Transformer Grade Insulating Liquids Containing PCBs
Document Number: ANSI/IEEE Std 799-1987
DOI: 10.1109/IEEESTD.1987.81034

Årstall settes i feltet Year når det ikke er en del av standard-nummeret.


EndNote-brukerstøtte
Har du spørsmål?