Retting av formelle feil (errata) i innlevert ph.d.-avhandling

Etter innlevering av avhandlingen kan du som ph.d.-kandidat søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen.

Dersom du søker om retting av formelle feil, vil likevel avhandlingen bli vurdert slik som den er levert. En liste over de feil som er godkjennes for retting (errata-liste) vil bli sendt den sakkyndige komiteen til orientering. Formelle feil regnes som tegnsettingsfeil og skrivefeil. Det omfatter ikke forbedring eller sletting av tekst.

Søknaden om å rette formelle feil i avhandlingen må inneholde en fullstendig liste over de feil som du ønsker å korrigere. Mal for errata er tilgjengelig. Send skannet og signert (din signatur) skjema på e-post til post@hvl.no. I emnefeltet i e-posten skriver du «Søknad om å rette formelle feil i doktoravhandling».

De errata som godkjennes for retting, kan du redigere inn i den endelige versjonen av avhandlingen som offentliggjøres i forbindelse med disputas. Godkjent errata-liste legges som innstikk til den trykte versjonen av avhandlingen som er tilgjengelig under disputas.

Søknad om retting av formelle feil sendes inn senest to (2) måneder etter at du har levert avhandlingen. Søknad om å rette formelle feil i avhandlingen kan kun sendes inn én gang. Merk at det ikke er mulig å bytte innleverte manuskripter med godkjente artikler dersom dette har blitt akseptert etter at avhandlingen ble skrevet.