Vitnemål og doktorpromosjon

Når opplæringsdelen, avhandlingen og doktorgradsprøven din er godkjent, blir du kreert til philosophiae doctor.

Vitnemål

Høgskulen vil sende deg vitnemål og  Diploma supplement  i posten til den adressen som er oppgitt som "hjemstedsadresse" i Studentweb. Ta kontakt med administrativ ph.d.-koordinator dersom du trenger hjelp til å registrere rett adresse.

Doktorpromosjon

Det arrangeres årlig (fra 2022) en egen seremoni ved HVL der nye doktorer mottar doktorgradsdiplom. Doktorpromosjonen er en feiring av de som har fullført høgskolens høgeste utdanning. 

Nye doktorer vil bli invitert i god tid før doktorpromosjonen. Her kan du lese meir om doktorpromosjon.

Om du ikke kan møte på doktorpromosjonen vil du få tilsendt doktordiplomet i posten. Husk å sørge for at din nåværende e-post og  adresse er registrert ved HVL. Ta eventuelt kontakt med ph.d.-koordiantor om dette.