Immaterielle rettigheter (IPR)

Som ph.d.-kandidat ved HVL er du omfattet av høgskulens til enhver tid gjeldende regelverk for immaterielle rettigheter (IPR). I henhold til regelverket, som er basert på Arbeidstakeroppfinnerloven, er du pliktig til å informere HVL dersom du gjør en oppdagelse med potensial for næringsmessig utnyttelse, som er fremkommet gjennom eget arbeid ved høgskulen.

HVL kan kreve å få overført retten til kommersiell utnytting av ansattes oppfinnelser helt eller delvis. Eventuell overdragelse av rettigheter samt inntektsfordeling mellom høgskolen, den ansatte og relevant fagmiljø, skal reguleres gjennom en separat avtale mellom høgskolen og den ansatte.

Alle HVLs ansatte anbefales å ta kontakt med Mohnsenteret, som har faglig ekspertise innen dette feltet, dersom man ønsker å diskutere kommersialiseringspotensialet av ideer og resultater fremkommet gjennom egen arbeidsinnsats. Kontaktperson ved Mohnsenterets idemottak er Øystein Stavø Høvig.


Seniorrådgivar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon
Seniorrådgivar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon
Forskingsrådgivar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon