Forskningscluster: Kritisk og prasisorientert danningsforskning

Kritisk og praksis orientert utdannings forskning samler forskere som er involvert i forskning og undervisning innenfor utdanningsfeltet. Aktivitetene deres tar sikte på å fremheve og styre forskningsgrunnlaget til ph.d. programmet «Studier av danning og pedagogikk praksis» ved fakultet for utdanning, kunst og idrett på HVL.


bilde av

bilde av