Konferanse: Teknologi i helse og omsorg 2018 – Utfordringer i dag, muligheter i morgen

Sammen med sentrale aktører setter Høgskulen på Vestlandet fokus på innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved hjelp av teknologi. «Utfordringer i dag, muligheter i morgen» er tema for den syvende konferansen for teknologi i helse og omsorg. Velkommen til spennende fagdag i Bergen 23. mai.

Konferansen blir streamet, her kan du følge med på forelesningene

Program 23. mai – Mimes brønn, Campus Kronstad

 • 08:00
  09:30
  Registrering – kaffe og besøk i utstillingen
 • 09:30
  09:45
  Velkommen

  Rektor Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet

 • 09:45
  10:20
  Hvor er de kommunale helse og omsorgstjenestene om 10 år – kunstig intelligens og andre trender

   v/ prosjektleder Hilde Lovett, Teknologirådet

 • 10:20
  10:45
  Velferdsteknologi – nasjonale føringer og status

  v/ Gunn-Hilde Rotvold, programleder Nasjonalt velferdsteknologiprogram

 • 10:45
  11:15
  Kaffepause med besøk i utstillingen / Posterpresentasjoner
 • 11:15
  12:00
  Parallellsesjoner

  Teknologi til alle

  • Velferdsteknologi for økt selvstendighet i fritidsaktiviteter for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser – erfaringer fra Drammen v/ Bjørg Landmark og Else Kristin Tobiassen
  • Hva skal til for at teknologi kan støtte barn med autisme eller ADHD i hverdagen? Hvordan foreldre og lærere nærmer seg problemløsningen er viktigere enn hva slags teknologi som velges. Eksempel på muligheter vist ved tre case. v/ seniorforsker Lisbet Grut, SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Helse

  Godt design og brukerinvolvering

  • Brukermedvirkning og living lab – muligheter for et vest-norsk kraftsentrum v/ prosjektleder Marit Hagland, Norwegian Smart Care Lab v/ prosjektleder Marit Hagland, Norwegian Smart Care Lab
  • Friskus – samskapingsplattform: ein digital møteplass for aktivitet og frivillighet v/grunder Sigrid Petersson Nedkvitne, Friskus  

  Implementering og endringsledelse

  • Nordhordalandsprosjektet, saman om velferdsteknologi – strategi, helhetsperspektiv og forankring v/ prosjektleder Kari Bjørkheim, Nordhordalandsprosjektet 

  Forskningskonferansen
  I år arrangerer høgskolen for første gang en vitenskapelig konferanse med samme tema, innsendte bidragene kan du høre på denne parallellsesjonen.

  • Integrasjon av en telemedisinsk sentral med kommunale helsetjenester v/Berglind Fjola Smaradottir RN PhD, Institutt for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder, Grimstad og Rune Fensli, Professor, Forskningsenheten, Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
  • TrygghetsNett: pårørendestøtte på nett v/ Hilde Thygesen, Førsteamanuensis, VID vitenskapelig høyskole, campus Diakonhjemmet Oslo/Sandnes

   

 • 12:00
  13:00
  Lunsj med besøk i utstillingen
 • 13:00
  14:00
  Parallellsesjoner

  Teknologi til alle

  • Erfaring med velferdsteknologi i boliger for personer med utviklingshemming i Bodø v/ rådgiver Vibeke Tellmann, Bodø kommune
  • Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi (InnArbeid) v/ førsteamanuensis Elin Thygesen, Universitetet i Agder

  Godt design og brukerinvolvering

  • En tjenestedesigners rolle i kommunens utviklingsarbeid v/ Marie Elvik Næss, Smart omsorg, Bergen kommune
  • Jakten på det digge/digitale livet v/ prosjektleder Tone Bye, Pensjonistforbundet

  Forskningskonferansen

  • Utfordringer ved dagens teknologi bruk i omsorgstjenesten v/ Knut Øvsthus, professor, Institutt for elektrofag og Senter for omsorgsforskning, vest, Høgskulen på Vestlandet, Guang Yang, postdoc, Senter for omsorgsforskning, vest og Institutt for elektrofag, Høgskulen på Vestlandet, Frode F. Jacobsen, professor, Senter for omsorgsforskning, vest, Høgskulen på Vestlandet
  •  Analyse av alarmer fra velfredsteknologi v/ Knut Øvsthus, professor, Institutt for elektrofag og Senter for omsorgsforskning, vest, Høgskulen på Vestlandet, Guang Yang, postdoc, Senter for omsorgsforskning, vest og Institutt for elektrofag, Høgskulen på Vestlandet, Frode F. Jacobsen, professor, Senter for omsorgsforskning, vest, Høgskulen på Vestlandet
  • SimArena v/ Grete Oline Hole, førstelektor, Høgskulen på Vestlandet
 • 14:00
  14:15
  Kort pause
 • 14:15
  15:30
  Fellessesjon
  • Når helsemonopolet faller v/ Helge T. Blindheim, Direktorat for e-helse
  • Teknologi og eldre - resultater fra brukerundersøkelser i 5 norske kommuner v/ førsteamanuensis Tor- Ivar Karlsen, Universitetet i Agder
  • Alrek helseklynge – samarbeid på tvers for å løse morgendagens utfordringer v/ professor Nina Langeland, Universitetet i Bergen
 • 15:30
  15:55
  Omsorg for fremtiden - trygg med teknologi

  v/ kommunaldirektør helse og omsorg Nina Mevold, Bergen kommune

 • 15:55
  Slutt for dagen – vel hjem