For tilsette

 

Fredighetstrening 

Forberedelse til ferdighetstrening

Studentene har tilgang på informasjon om hvordan de best kan forberede seg før ferdighetstrening og simulering via SimArena sine nettsider. Legg gjerne ut lenke til denne informasjonen i Canvas

Bestilling av lab/rom: 

 • Reservasjoner som gjelder undervisning skal reserveres av arealforvaltning.Ta kontakt med arealforvaltning@hvl.no
  • Grunnet stor pågang på sengepostene i høstsemesteret blir det sendt ut epost på vårsemesteret som emneansvarlig/den som skal bruke sengepost svarer på hvilke dager som ønskes til undervisning/ferdighetstrening/simulering til høsten. 
 • Enkle reservasjoner som ikke skal inn i timeplanen, eks. forskningsprosjekt kan utføres av SimArena. Send bestilling til SimArena@hvl.no

Bestilling av underviningsutstyr: 

Vi bruker Cheqroom for å håndere utlån og ha oversikt over utstyret på SimArena. Bruk lenken under til å logge på Cheqroom med Feie, eller last ned appen på Google Play eller App Store.

Du finner brukerveileder for cheqroom på Simarena sin canvas side

Reserver utstyr og få oversikt over dine lån

Logg inn i Cheqroom

 

Bestilling av forbruksmateriell: 

 • Bruk bestillingsskjema under snarveier. Bestillingen må sendes til Randi Dale Kloven senest 3 uker i forkant av undervisning eller forskning. 

 • Tilsette som klargjør og henter ut forbruksmateriell til undervising bes kontrollere at uttak er i tråd med det som er bestilt til aktuell prosedyre. Dette er for å unngå at man bruker varer som er bestilt til andre.

 • Har du ikke bestilt, kan du ikke bruke forbruksmatriell i undervisning!

 • Bestilling av forbruksmateriell til utstyr på rehabiliteringslaboratoriet skal bestillingen sendes til Anja Margrethe Liljegren senest 4 uker i forkant. 

Før du forlater SimArena

Det er et felles ansvar å sørge for orden og ryddighet på SimArena. Forlat laben ryddig. 

 • Senger rees opp iht sengeredning.
 • Vaskevannsfat og lignende vaskes i dekontaminator/instrumentvasker og settes på plass.
 • Fulle tøysekker, merkes og legges i vogn utenfor sengepost. 
 • Forlat treningsdukker og skjeletter intakte. 
 • Plasser utstyr du har brukt tilbake der du fant det. 

Gjelder alle labene på SimArena. 

Melde i fra om ødelagt utstyr, feil eller mangler

Ødelagt undervisningsmateriell eller annet utstyr på SimArean rapporteres til simarena@hvl.no eller kommenter på utstyret i Cheqroom.

Følgende rapporteres:

- Beskrivelse/navn på utstyret og nummer på QR kode.

- Hvilket rom utstyret befinner seg

- Beskrivelse av problemet

- Eventuelt om utstyret har blitt merket

Skade eller uønsket hendese på SimArena

Som tilsett har du meldeplikt dersom du eller en student blir skadet. 

Du kan lese om hvordan du melder skade og rutine ved uønskede hendelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet for studentene i HVL HMS-håndbok.