Laboratorium for ergoterapi

Sanselaboratoriet stimulerer ulike sansar. Her finn du også eit eige ortoselabortatorium, håndverkslaboratorium, aktivitetslaboratorium, samt ergonomi- og mobilitetslaboratorium.

Ergoterapi handlar om å hjelpe menneske til å meistre kverdagslege aktivitetar ut frå eigne føresetnadar. I laboratoria for ergoterapi får studentane prøve ut ulike aktivitetar retta mot ulike brukergruppar.

Bli med inn i sanserommet!

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

 

Aktivitetslaboratoriet

Mange viktige hverdagsaktiviteter skjer på et kjøkken. Aktivitetslaboratoriet er utstyrt med et fleksibelt og regulerbart kjøkken som kan simulere ulike kjøkkenløsninger.

Laboratoriet gir muligheten til å observere, prøve ut og tilpasse kjøkken- og kjøkkenaktiviteter med og uten ulike hjelpemidler.

Laboratoriet er også utstyrt med sofa og «spisebord» som gjør det mulig å simulere ulike hverdagslige situasjoner og aktiviteter som studenter møter i klinisk praksis.

Ergonomi- og mobilitetslaboratoriet

I dette laboratoriet er det mulig å utføre ulike hverdagslige aktiviteter, som å løfte/bære tungt, støvsuge og betene vaskemaskin. Studentene kan prøve ut og tilpasse aktiviteter/arbeidsstasjoner og finne gode ergonomiske løsninger.

Laboratoriet inneholder også ulike rullestoler som studentene kan prøve og bli kjent med hva som er forskjell på de ulike rullestolene, hvilke tilpasningsmuligheter de har og type rullestol som er egnet til ulike brukergrupper. 

Labben er òg utstyrt med en takmontert personløfter og flere mobile personløftere. Studentene kan bli kjent med hvordan det er å bli løftet selv og trene på å løfte andre. Gjennom utprøving blir studentene forberedt på å bruke ulike personløftere i den kliniske hverdagen. 

Kartleggingslaboratoriet

For å kunne gi god behandling, er en grundig kartlegging avgjørende. På dette laboratoriet er det ulike kartleggingsverktøy som studentene kan bli kjent med, teste og øve på hverandre. Det å kjenne til ulike kartleggingsverktøy før klinisk praksis er viktig for å kunne gjennomføre gode kartlegginger i praksis.

Ergoterapeuter har lang tradisjon med bruk av handverk og andre kreative aktiviteter til opptrening og behandling av enkeltpersoner eller grupper. Det er derfor noe kreativt utstyr tilgjengelig på dette rommet.

Ortose- og testlaboratoriet

Funksjonen til hånda er mangfoldig og viktig i de fleste aktiviteter. Sykdom og skade kan påvirke hånden sin funksjon og kan gjøre det vanskelig å utføre aktiviteter som tidligere ble utført automatisk.

I laboratoriet er det mulighet til å teste og kartlegge håndfunksjon, slik som ergoterapeuter gjør i praksis, i tilegg til aktivteter som individuell ortoselaging(skinner) og opptrening. 

 

 

Sanselaboratoriet

Kroppen vår blir påvirket av mange ulike sanseinntrykk, både bevisst og ubevisst.

Bevisst bruk av sanseinntrykk kan stimulere til ro eller til bevegelse, til behag eller ubehag. Sanselaboratoriet bidrar til større bevissthet om sanseinntrykk gjennom ulike sansestimuli.

Studentene har i sanselaboratoriet mulighet til å oppleve og legge til rette for ulike sansestimuli med et terapeutisk perspektiv, knytt til ulike brukergrupper. Erfaring og kunnskap fra sanselaboratoriet er nyttig også utenfor sanselaboratoriet, for bevisstgjøring av hvordan ulike sanseinntrykk kan påvirke oss og kunne forstår hvorfor enkelte brukere kan ha vanskeligheter knyttet til for mye/lite sansestimuli.

Ergonomi og teknologilaboratoriet

I dette laboratoriet er det lagt til rette for tilpassing av kontorarbeidsplass, med hev- og senkbar kontorpult og ulike kontorstoler.

Laboratoriet er òg utstyrt med spillteknologi, som blir brukt i rehabilitering/opptrening ved noen kliniske praksiser.