Om senteret

Sentrene for omsorgsforskning har mandat å drive praksisnær forskning og utvikling, forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

Nasjonal struktur - regionale senter

Senter for omsorgsforskning, vest, er eit av i alt fem regionale senter for omsorgsforsking oppretta av Helse- og omsorgsdepartementet i 2008. Senteret er ein del av ein nasjonal struktur som blir koordinert frå Senter for omsorgsforskning, øst, men med ei felles leiargruppe på tvers av sentera.

Sentera er lokalisert i dei tidlegare helseregionane: 

Senter for omsorgsforskning, nord
Senter for omsorgsforskning, midt
Senter for omsorgsforskning, sør
Senter for omsorgsforskning, øst

Omsorgsforskning.no er ei felles nettside for de regionale sentera.

Partnerskap

Som det eneste av de fem sentrene for omsorgsforskning, ble senteret i vest etablert som et partnerskap i 2008. Det består av elleve institusjoner på Vestlandet. 

Senteret samarbeider med de ulike partnerne om konkrete prosjekter, forskningsgrupper, seminarer og konferanser. Senterledelsen har regelmessige dialogmøter med alle partnerne.

Partnerskapet består av:

Utviklingsentrene deler to plasser i styringsgruppen og roterer mellom å være medlem og vara.

Internasjonale samarbeidspartnarar