Sentrale dokument

Fusjonsavtalen frå 2016 slår fast at HVL skal arbeide for å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil. Ambisjonen er skriven inn i HVL sine verksemdsmål og i utviklingsavtala med Kunnskapsdepartementet. Ikkje minst står han heilt sentralt i HVL sin strategi for 2019-2023.