Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet ved HVL skal bidra til å sikre at utdanningar og studieprogram har høg kvalitet, samfunnsrelevans og ein fagleg profil som reflekterer HVL sine satsingar.

Medlemmer

 • Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning (leiar) 
 • Anne Grethe Naustdal, prodekan for utdanning Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Gunn Haraldseid, prodekan for utdanning Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Brit Julbø, prodekan for utdanning Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • Mona Kristin Nytun, prodekan for utdanning Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
 • Gunhild Raunsgard, leiar eining for eksamen, avdeling for studieadministrasjon
 • Anna Emilie Hagen, student
 • Jonas Hagesæther Røthe,  student
 • Halvor Austenå, viserektor for utdanning og studiekvalitet, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Turid Bogetvedt Hitland, avdelingsleiar biblioteket
 • Elin Kvaale, nestleiar Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon (observatør)

Varamedlemmer

 • Berit Rokne, rektor 
 • Dagrun Kyrkjebø, viseinstituttleiar FHS
 • Margareth Eilifsen, studieprogramansvarlig FLKI
 • Kristine Engan-Skei, rådgjevar studiekvalitet FIN
 • Unni Beite Rogvin, fagansvarleg opptak og rekruttering
 • Gunhild Austrheim, biblioteket
 • Siri Skeie Dervo, student

Avdeling for utdanningskvalitet har sekretæransvar for utvalet. Sekretær er Bente Sønsthagen.

Møteplan 2021

 • 20.januar 2021, Zoom
 • 24. februar 2021, Stord
 • 24. mars 2021, Zoom
 • 26. mai 2021, Zoom
 • 1. september 2021, Zoom
 • 13. oktober 2021, Zoom
 • 10. november, Bergen

Møteplan 2020

 • 19. februar 2020, Skype
 • 01. - 02. april, Stord
 • 27.mai 2020, Bergen
 • 2. september 2020, Zoom
 • 13. oktober 2020, Zoom
 • 02. desember 2020, Zoom

Mandat

Utdanningsutvalet skal 

 • bidra til å sikre at utdanningar og studieprogram har høg kvalitet, samfunnsrelevans og ein fagleg profil som reflekterer HVL sine satsingar. I dette ligg også å samkøyre, oppgradere eller avvikle utdannningar og program.
 • vurdere og følgje opp tiltak for god studentrekruttering på alle campusar og
  utdanningar.
 • følgje opp og gi råd i spørsmål om ressursbruk og målretta kompetanseutvikling i
  personalet knytt til HVL sine utdanningsstrategiske satsingar.
 • gi råd til rektor/prorektor i førebuing av saker.
 • kjenne til korleis - og sikre at - utvalet sitt ansvarsområde inngår i eit heilskapleg HVL.
 • i bestemte sakstypar fatte vedtak etter eventuell delegasjon frå styret eller rektor/prorektor.

Prorektor for utdanning
Høgskulen på Vestlandet
Fagansvarleg for utdanningskvalitet, studieportefølje og analyse
Avdeling for utdanningskvalitet