Underviser i

 • GLU 1-7, Matematikk 1
 • GLU 1-7, Matematikk 2
 • Språk tekst og matematikk
 • MDIP502B Matematikk som allmenndannende fag
 • MGBMA550 Matematikk 3, emne 4 - Masteroppgave
 • MGUMA503 Matematikk 3, emne 3 - Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet

Forskar på

 • Argumentasjon, ICT og modellering i et flerkulturell klasserom
 • Bruk av brettspill og digitale spill for å fremme matematisk forståelse
 • Barns matematikk
 • Matematikklæring: lærerutdanner - lærerstudent - elev
 • Semiotisk mediation, multimodalitet

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Scratch programming and student’s explanations

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2020)
 • Scratch programming and students' explanations

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2020)
 • Geometry learning of children in digital activities

  Konca, Ahmet Sami, Baydilli, Sema, Severina, Elena (2020)
 • Reflexivity and early childhood mathematics education: Applying Bishop’s universality to vignettes of young children’s learning

  Perry, Bob, Thiel, Oliver, Severina, Elena (2020)
 • Ghost stairs and a ghost tree

  Severina, Elena, Lade, Andreas, Nikiforidou, Zoi (2020)
 • The Semiotic Resources Children Use in Their Explanations of Hypothetical Situations

  Severina, Elena, Meaney, Tamsin Jillian (2020)
 • Mathematics in early childhood Research reflexive practice and innovative pedagogy

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Perry, Bob (2020)
 • Reaping the benefits of reflexive research and practice in early childhood mathematics education: Continuing the conversation

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Perry, Bob (2020)
 • Programmering i Scratch junior og matematikkfaglig argumentasjon

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2019)
 • Reflexive praxis leading to innovative early childhood mathematics.

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Perry, Bob (2019)
 • Young children´s engagement with mathematics: Expanding teacher educators´ views

  Hauge, Inge Olav, Kacerja, Suela, Lange, Troels, Lie, Johan, Meaney, Tamsin, Severina, Elena (2018)
 • The digital photography and mathematics: a photobook approach in one Norwegian kindergarten

  Severina, Elena (2018)
 • Digital photography in Norway: A photobook approach takes playful learning from kindergarten to home

  Severina, Elena, Helgesen, Espen (2018)
 • The semiotic resources childnre use in their explanations of hypithetical situations

  Severina, Elena, Meaney, Tamsin (2018)
 • Ideer til undersøkelselandskap i statistikk

  Severina, Elena, Meidell, Camilla (2018)
 • (Wanting to do) Ethical research in a shifting context

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø, Fosse, Trude, Lange, Troels, Lie, Johan, Lossius, Magni Elen Hope, Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena (2017)
 • A PHOTOBOOK APPROACH TO YOUNG CHILDREN'S UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL CONCEPTS

  Severina, Elena, Helgesen, Espen (2017)
 • Digital photography and mathematics: A photobook approach in one Norwegian kindergarten

  Severina, Elena, Helgesen, Espen (2017)
 • Teacher educators´ Views of young children’s mathematics: The impact of different roles

  Hauge, Inge Olav, Kacerja, Suela, Lange, Troels, Lie, Johan, Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena (2016)