Underviser i
 • GLU 1-7, Matematikk 1
 • GLU 1-7, Matematikk 2
 • Språk tekst og matematikk
 • MDIP502B Matematikk som allmenndannende fag
 • MGBMA550 Matematikk 3, emne 4 - Masteroppgave
 • MGUMA503 Matematikk 3, emne 3 - Matematikkdidaktikk i forskningsfeltet
Forskar på
 • Argumentasjon, ICT og modellering i et flerkulturell klasserom
 • Bruk av brettspill og digitale spill for å fremme matematisk forståelse
 • Barns matematikk
 • Matematikklæring: lærerutdanner - lærerstudent - elev
 • Semiotisk mediation, multimodalitet
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Mathematical and computational thinking in children’s problem solving with robots

  Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena, Gustavsen, Monica, Hoven, Camilla, Larsen, Sofie (2023)
 • On young children’s use of semiotic resources when reasoning about and explaining hypothetical situations

  (2023)
 • Semiotiske ressurser ved forklaring av hypotetiske situasjoner – har det noe å si hvem barnet forklarer til?

  (2023)
 • Norway and Cyprus in dialogue: Play and mathematics as concepts in student-teachers’ reflections

  Severina, Elena, Efstathiadou, Marianna, Papademetri-Kachrim, Chrystalla, Lossius, Magni Elen Hope (2023)
 • Norway and Cyprus in dialogue: Play and mathematics as concepts in student-teachers’ reflections

  Severina, Elena, Lossius, Magni Elen Hope, Efstathiadou, Marianna, Papademetri-Kachrim, Chrystalla (2023)
 • Felles utforskning som arbeidsform - en vei å vise - en vei å gå. Rapport fra en nasjonal studie om innhold og arbeidsmåter i barnehagen

  Ødegaard, Elin Eriksen, Hu, Aihua, Severina, Elena, Oropilla, Czarecah Tuppil, Birkeland, Åsta (2023)
 • Mathematical and computational thinking in children’s problem solving with robots

  Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena, Gustavsen, Monica, Holm, Anny-Mari, Skauge Hoven, Camilla, Larsen, Sofie Bergitte, Sulen, Anne-Grete (2022)
 • "Gjerne kom med innspill om dere ville hatt med noe mer?" Hva kan vi lære fra veiledning av en lærerstudent i oppgavedesign for IKT-rik matematikkundervisning?

  (2022)
 • Muligheter for bruk av brettspill i arbeid med argumentasjon, problemløsning og romforståelse.

  (2021)
 • Presentasjon av boka “Mathematics in Early Childhood. Research, Reflexive Practice and Innovative Pedagogy” og de norske kapitlene

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Lade, Andreas, Reikerås, Elin Kirsti Lie, Nakken, Anne Hjønnevåg, Justnes, Camilla Normann (2021)
 • Scratch programming and student’s explanations

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2020)
 • Scratch programming and students' explanations

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2020)
 • Geometry learning of children in digital activities

  Konca, Ahmet Sami, Baydilli, Sema, Severina, Elena (2020)
 • Reflexivity and early childhood mathematics education: Applying Bishop’s universality to vignettes of young children’s learning

  Perry, Bob, Thiel, Oliver, Severina, Elena (2020)
 • Ghost stairs and a ghost tree

  Severina, Elena, Lade, Andreas, Nikiforidou, Zoi (2020)
 • The Semiotic Resources Children Use in Their Explanations of Hypothetical Situations

  Severina, Elena, Meaney, Tamsin Jillian (2020)
 • Mathematics in early childhood Research reflexive practice and innovative pedagogy

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Perry, Bob (2020)
 • Reaping the benefits of reflexive research and practice in early childhood mathematics education: Continuing the conversation

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Perry, Bob (2020)
 • Programmering i Scratch junior og matematikkfaglig argumentasjon

  Herheim, Rune, Severina, Elena (2019)
 • Reflexive praxis leading to innovative early childhood mathematics.

  Thiel, Oliver, Severina, Elena, Perry, Bob (2019)
 • Young children´s engagement with mathematics: Expanding teacher educators´ views

  Hauge, Inge Olav, Kacerja, Suela, Lange, Troels, Lie, Johan, Meaney, Tamsin, Severina, Elena (2018)
 • The digital photography and mathematics: a photobook approach in one Norwegian kindergarten

  (2018)
 • Digital photography in Norway: A photobook approach takes playful learning from kindergarten to home

  Severina, Elena, Helgesen, Espen (2018)
 • The semiotic resources childnre use in their explanations of hypithetical situations

  Severina, Elena, Meaney, Tamsin (2018)
 • Ideer til undersøkelselandskap i statistikk

  Severina, Elena, Meidell, Camilla (2018)
 • (Wanting to do) Ethical research in a shifting context

  Eikset, Andrea Synnøve Blomsø, Fosse, Trude, Lange, Troels, Lie, Johan, Lossius, Magni Elen Hope, Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena (2017)
 • A PHOTOBOOK APPROACH TO YOUNG CHILDREN'S UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL CONCEPTS

  Severina, Elena, Helgesen, Espen (2017)
 • Digital photography and mathematics: A photobook approach in one Norwegian kindergarten

  Severina, Elena, Helgesen, Espen (2017)
 • Teacher educators´ Views of young children’s mathematics: The impact of different roles

  Hauge, Inge Olav, Kacerja, Suela, Lange, Troels, Lie, Johan, Meaney, Tamsin Jillian, Severina, Elena (2016)