Førsteamanuensis

Marianne Nilsen

Marianne Nilsen
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-1047

Arbeids- og kompetanseområde

Som marinøkolog er jeg opptatt av hvordan vi kan ivareta og forvalte biologisk mangfold i fjord og hav. Mine favorittorganismer er dyrene vi finner på havbunnen eller i sedimentene. Disse har ofte spennende miljøhistorier å fortelle!

Noen av mine forskningstema er:

 • Økosystem struktur og funksjon, med fokus på fjord
 • Habitatkartlegging av marin natur
 • Påvirkning og biologiske effekter av ulike typer forurensing og klimaendringer på marine arter, populasjoner, bestander og økosystem

Undervisningsaktiviteten min er i hovedsak relatert til akvatisk økologi på det internasjonale semesterprogrammet From Mountain to Fjords, masterprogrammet Climate Change Management og på bachelorprogrammene Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur og Fornybar energi. Jeg underviser også i naturfag på 5-10 Grunnskolelærer og 1-7 Grunnskolelærer og veileder studenter på alle nivå, med interesse for marine problemstillinger. For tiden har jeg også rollen som programansvarlig for Master in Climate Change Management.

Etter min ph.d. i naturvitenskap fra Universitetet i Tromsø har jeg også jobbet som seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE (tidligere IRIS) og seniorrådgiver i avdeling for Forsking, internasjonalisering og innovasjon her ved HVL. 

Underviser i
 • GE478 Fjord processes
 • BI445 Økologi
 • BI4-301 Climate change ecology
 • MGUNA101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen
 • MGBNA 101 Naturfag 1, emne 1 - Den levende naturen
 • MGUNA 401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen
 • MGBNA 401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen
Forskar på
 • Marin bunndyrøkologi
 • Marin habitatkartlegging
 • Fjordøkologi
 • Økotoksikologi
 • Økosystemmodeller
 • Biologiske effekter
Forskargrupper